فست فود شبدیس

3 % تخفیف
امیدیه، شهرک مطهری، خیابان کانال ، رو به روی بازرگانی
کارت شهرخرید
ویژگی های کارت های شهرخرید برای دارندگان کارت
فروشگاه های طرف قرارداد · نمایش همه
کارت شهرخرید
ویژگی های کارت های شهرخرید برای پذیرندگان