کلینیک تخصصی امام سجاد

5 % تخفیف
چهار راه زند ، بین خیابان سی متری و محمدیان ، خیابان حلالی ، درمانگاه خیریه امام سجاد (ع)
آدرس  تلگرام:
https://telegram.me/pazelemehrabani
موسسه خیریه درمانی حضرت سید الساجدین (ع)
موسسه خیریه درمانی حضرت سید الساجدین (ع)
موسسه خیریه درمانی حضرت سید الساجدین (ع)
موسسه خیریه درمانی حضرت سید الساجدین (ع)
موسسه خیریه درمانی حضرت سید الساجدین (ع)
موسسه خیریه درمانی حضرت سید الساجدین (ع)
موسسه خیریه درمانی حضرت سید الساجدین (ع)
موسسه خیریه درمانی حضرت سید الساجدین (ع)
موسسه خیریه درمانی حضرت سید الساجدین (ع)
کارت شهرخرید
ویژگی های کارت های شهرخرید برای دارندگان کارت
فروشگاه های طرف قرارداد · نمایش همه
کارت شهرخرید
ویژگی های کارت های شهرخرید برای پذیرندگان