فیزیوتراپی مولا

10 % تخفیف
بلوار فردوسی ، بین غزالی و سعدی
فیزیوتراپیست : مجاهد مولا

درمان بیماری های عصبی عضلانی
سکته ای
آسیب های ورزشی
ارتوپدیک
لیزر درمانی
دیسک کمر و گردن و آسیب های دست و پا
مگنوتراپی و الکتروتراپی
فیزیوتراپی مولا
فیزیوتراپی مولا
کارت شهرخرید
ویژگی های کارت های شهرخرید برای دارندگان کارت
فروشگاه های طرف قرارداد · نمایش همه
کارت شهرخرید
ویژگی های کارت های شهرخرید برای پذیرندگان